DİNOZOR RADYO

Perşembe, Ağustos 12, 2010

Peygamberimiz Meditasyon Yaptı mı?


Hz. Muhammed Meditasyon Yaptı mı?

Namazın yogayla benzerliği var mı?


Bu enfes yazıyı mutlaka okuyun ve bu yazının olduğu dergiyi kaçırmayın!

Kişisel gelişim dünyası gün geçmiyor ki yeni tartışmalara sahne olmasın. Çok farklı konular değişik şekillerde gündeme gelip tartışılıyor. Bir süredir bazı yayın organlarından kısmen yer alan tartışmayı genişleterek araştırdık. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Böylesine hassas bir konuda bizim yapmak istediğimiz tek şey var, o da dini duyguların rencide edilmemesi, olaya sadece bir araştırma gözüyle bakılması. İşte Hz. Muhammed’in meditasyon ve yoga yapıp yapmadığına dair ilginç dosyamız…
Namaz İslami bir yogadır!
Türkiye'nin en kıdemli yoga eğitmeni olarak bilinen Adnan Siddivho Çabuk, İslam dünyasını sarsacak iddialarda bulundu. Yirmi yıldır yoga eğitimi veren Çabuk, 5 bin yıllık geçmişi olan yogayla namaz arasındaki benzerliklerin şaşırtıcı ölçüde çok olduğuna işaret ederek, “Namaza en çok benzeyen yoga “Güneşe Saygı” yogasıdır. Bu yoganın hemen hemen tüm hareketleri küçük nüanslarla namazda vardır. Benzerlik sadece rıitüellerle sınırlı değil, isim bazında da şaşırtıcı bir benzerlik vardır. Sanskritçede yoganın orjinal adı “Surya Namaskar”dır. Namaskar ile namaz kelimesi ne kadar da benziyor değil mi? Surya Namaskar, beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu için sizce İslam'daki “namaz” kelimesine ve rıtüellerine esin kaynağı olmamış mıdır? Doğrusu bu iddia bana çok mantıklı geliyor. Örneğin yogada “Aum” diyoruz, Müslümanlar da buna “Amin”, Hıristiyanlar da “Amen” diyor. Bir etkileşim var.” dedi.
Namazın İslami bir yoga olduğu görüşünü savunan Çabuk, “Namazda da, yogada da içe dönük ruhsal bir yolculuk yapar, yaradanı ararız. Asıl amaç insanın kendisini aydınlatmasıdır. Dinlerin tümü aynı hedefe kitlenir. Bütün çaba yaradanı aramak içindir. İnsanın kendini keşfetmesi yaradana ulaşması nihai hedeftir. Hindular yoga yapar, Müslümanlar namaz kılar. Her ikisi de aynı şeydir. Namaz, İslami bir yogadır. Yoga, dinleri redetmez. Aksine bütün dinleri teşvik eder. Dininizi iyi yaşayın, der. Benim derslerime katılan bir sürü başörtülü öğrencim var.” dedi.
Hindistan'da ders aldığı dünyanın en önemli “guru”larından birinin kendisine, “Hazreti Muhammed, gelmiş geçmiş en büyük peygamberdir. O diğer hiçbir peygamberin yapmadığı bir şeyi yapmıştır. “Resimlerimi yapmayın!” diyecek kadar kendi egosunu sıfırlayabilmiştir. Bize göre Hazreti Muhammed çok büyük bir “yogi”dir” dediğini anlatan Çabuk, “Hazreti Muhammed, meditasyon ve yoga öğrenmiş olabilir. Bu konuda net bir bilgim yok. Ancak Hazreti İsa için böyle bir şey söz konusudur. Hazreti İsa'nın hayatında kayıp yedi yıl vardır. Geçtiğimiz yıllarda İsa'nın bilinmeyen bu “Yedi Günü”nü konu alan bir kitap yayınlandı. Bu kitaba göre İsa, o yedi yıl içerisinde Hindistan'a gidip Hintli bilgelerden eğitim aldığı anlatılıyor.” diye konuştu.
Ayrıca ismi sağlıklı yaşam ve spritüal konularda çok sık geçen fakat isminin açıklanmasını istemeyen Bay E. Hazreti Muhammed'in peygamber olmadan önce Yemen'e yaptığı seferler sırasında Budistlerle tanıştığını, onlardan meditasyon ve yoga yapmayı öğrenmiş olabileceğini iddia etti.
Hz. Muhammed meditasyon yaptı mı?
Hazreti Muhammed'in peygamber olmadan önce mağaralarda uzun uzun düşüncelere daldığını ve günlerini yanlız başına geçirdiğini belirten Bay E., “Kendisi daha sonraları bu halini tevekkül etmek olarak belirtmiştir. Çünkü o daha gençliğinden itibaren tek bir yaratıcıya inanılan “Hanif” dinine mensuptu, fakat ne şekilde ibadet edeceğini bilmiyordu. Mağaralarda işte bu düşüncesi üzerine uzun süreler kendiyle baş başa zamanlar geçiriyordu.” dedi.
Konuyu birçok yönden araştırdığını belirten Bay E.: “Hazreti Muhammed Yemen'den döndükten hemen sonra her şeyden elini eteğini çekip, uzun süre aç ve susuz bir şekilde düşünmeye veriyor kendini... Bu şekilde uzun süre dayanmak belli bir bilgi ve deneyim gerektirir. Hazreti Muhammed'in Yemen dönüşünde bunları yapması, “Acaba bu uzun süreli düşünme hali sırasında meditasyondan mı faydalandı?” sorusunu akla getiriyor. Bu sadece bir ihtimaldir, kesin bir şey yok... Çünkü belli bir disiplin olmadan bu şekilde uzun süreli düşüncelere dalmak zordur. Hazreti Muhammed, bu mağaralarda yaşadıklarına daha sonra “tefekkür” adını vermiş ama tefekkürün Budizm'deki karşılığı da meditasyondur.”
Yoga hareketleri namazda var mı?
Bazı hareketlerin yoga hareketleriyle benzerliğine işaret eden Bay E., devamında şunları söylüyor: “Fakat namaz hareketlerinin yogadan etkilenmesi sözkonusu değildir. Çünkü Hz. Muhammed'e namazın nasıl kılınacağı tarif edilmiştir. Hazreti Peygamber spor yapmış, özellikle yürüyüş, koşu, ata binme, ok atma gibi spor branşlarıyla ilgilenmiştir. Yoga hareketlerini esas alarak yaptığı çalışma türünde bilgiler ise yine islam tarihçileri tarafından kaydedilmemiştir. Bu konularda gerçekleri ancak Allah bilir.”
İslami camiadan gelebilecek olası tepkiler üzerine biraz ihtiyatlı bir dil kullanmak zorunda kaldığını söyleyen Bay E., yaptığı açıklamada ise bu konuyla ilgili şunları söyledi: “Hazreti Muhammed'e Miraç sırasında namaz hareketlerinin öğretildiği belirtiliyor İslam kaynaklarında... Fakat bu net bir bilgi değildir. Çünkü farklı görüşler var. Bunu araştırıyorum. Eğer Miraç'ta namaz hareketleri öğretilmemişse o zaman yogadan esinlenmesi muhtemeldir. Çünkü namazla yoganın birçok figürü benziyor.” Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı da olan Bay E, namazla yoganın benzer hareketlerini bize örnekleriyle gösterdi.
İslam tarihinde yazmıyor!
Bu iddialarını Hint kaynaklarına dayandırdığını söyleyen Bay E, bu kaynaklarda Yemen ve civarlarında kervan ticareti yapan bir Arap'tan bahsedildiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Birçok Hint kaynağında, Hintli bilginlerle uzun sohbet ve tartışmalar yapan bir Arap kervanbaşısının daha sonraları Peygamber olarak kavmiyle çatıştığı yönünde bilgiler yer almaktadır. Hintli bilginlerden bazıları Yemen ve civarlarında tanıştıkları bu insanın getirdiği dinin özelliklerini de bir süre sonra Yemen ve civarlarında karşılaştıkları Arap tacirlerine sormuşlar ve kayda geçmişlerdi.”
Hazreti Muhammed'in Hintli bilginlerle tanışıp meditasyon, yoga gibi konularda bilgi sahibi olmasının yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayan Bay E., “İslam tarihçilerinin bilmediği bu konular İslami kaynaklara geçmemiş ve sözü dahi edilmemiştir.” diye konuştu. Bu konuyla ilgili uzun süreden beri çalışma yaptığını söyleyen Bay E., “Hint kaynaklarını daha ayrıntılı bir şekilde tarıyorum şimdi... En kısa süre içerisinde Hazreti Muhammed'in meditasyon ve yogayla ilişkisini konu alan daha geniş bir araştırma yayınlayacağım.” dedi.


İslami otoritelerden sert tepki
Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş: Bu edepsizliktir. Hazreti Muhammed'in meditasyon ve yoga öğrendiğini söylemek tamamen yalandır. Hazreti Muhammed Yemen'e hiç sefer yapmadı. Ticaret için iki defa Şam'a sefer yapmıştır. Kaldı ki namaz yeni bir şey değildir. Yetiştiği kavimde namaz vardı. Hazreti Muhammed'in kavmi namaz kılardı, oruç tutardı, zekat verirdi. Fakat onlar Allah'a ulaşmak için aracı tanrılara başvurmak gerektiğine inandıkları için şirkteydiler. Hazreti Muhammed'in Budistlerden, yogadan esinlenmesi için hiçbir neden yoktur. Kur'an-ı Kerim'de İncil'den Tevrat'tan bahsedilmiştir. Eğer böyle bir şey varsa o zaman Budizm’den de bahsedilirdi. Öne sürülen iddiaların hiçbir temeli yoktur. Bunlar dikkat çekmek için bu tür yalanları uyduruyorlar.
Saçma sapan düşünce
Diyanet İşleri Bakanlığı Fetva Hattı: “Öne sürülen görüşlerin tümü safsatadır. Hazreti Muhammed'in Hintli budistlerle görüştüğü ve onlardan meditasyon ve yoga öğrendiği iddiası tarihsel bilgilerle çelişmektedir. Hazreti Muhammed'in Hira Mağarası'ndaki düşünme haline “tefekkür” denilir. Buna meditasyon demek, abestir. Diğer iddiaya gelince de, Hazreti Muhammed Miraç'a yükselmeden önce de namaz kılıyordu. O gece sadece namaz beş vakit olarak farz kılındı. Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim'in dini olan “hanif dini”ne mensuptu. Hanif dininde zaten namaz kılmak vardı. Hazreti Muhammed, namazı “hanif dininde” nasıl kılıyorsa öyle kılıyordu.
Miraç’a çıktıktan sonra namazın şekillerinde herhangi bir değişiklik de yapmadı. Yoga ile namaz arasında birtakım benzerlikler olabilir. Ama Hazreti Muhammed, namazda yogadan esinlendi demek saçma sapan bir iddiadır. Çünkü dediğimiz gibi Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim'den beri namaz nasıl kılınıyorsa öyle kılmaya devam etmiştir.”

Hazırlayan: Lilay Koradan
Kaynak Genc Gelişim Dergisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Nağmeler